Wyników badań przez całą ciążę trochę się nam nazbierało – które z nich wszystkich zabrać, żeby potem odnaleźć je sprawnie na porodówce?

Oto lista:

– karta ciąży

– informacja o uczuleniach na leki

– oryginał grupy krwi z czynnikiem Rh  (jeżeli dokument jest wystawiony z nazwiskiem panieńskim i bez numeru PESEL warto zabrać ze sobą Akt Małżeństwa)

– przy ujemnym Rh (Rh-) – badanie na obecność przeciwciał anty Rh

– wynik WR wykonywany na początku i pod koniec ciąży (w kierunku kiły)

– wynik HBS  zrobiony po 32tc (w kierunku WZW)

– wynik GBS  wykonywany po 35tc (w kierunku paciorkowca)

– wynik badania na obecność HIV

– ostatnie USG – pomoże określić ułożenie dziecka jeżeli na porodówce nie będzie już czasu na wykonanie USG

– ostatnia morfologia i badanie moczu (jest też wpisane w kartę ciąży)

– konsultacje okulistyczne, kardiologiczne lub ortopedyczne jeżeli takie się odbyły (mogą być wskazaniem do cięcia cesarskiego)

Dodatkowo z dokumentów:

– dowód osobisty

– numer NIP pracodawcy lub własny w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej

– jeżeli nie jesteście małżeństwem, a dziecko ma nosić nazwisko ojca, warto przed porodem sporządzić Akt Uznania Dziecka