Polityka prywatności (RODO)

Polityka prywatności 

W związku z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest: G Agency Sp. z o.o. , ul.. Kalinowa 7, 62-080 Tarnowo Podgórne, NIP: 7812014562.

Cele i zakres przetwarzania danych osobowych

Dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności czytania i komentowania postów, zapisania się do newslettera, komunikowania się z autorem, złożenia i obsługi zamówienia w sklepie Mum’slife.pl,

Dane osobowe mogą być przetwarzane w przypadku udziału w konkursach na zasadach przetwarzania danych osobowych określonych bezpośrednio w regulaminach tych zdarzeń.

Jedynie za zgodą Użytkowników dane mogą zostać wykorzystane w celach marketingowych.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawa przetwarzania danych osobowych jest art. 23 ust. 1 pkt 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) tj. gdy osoba, której dane dotyczą wyrazi na to zgodę a także uzasadniony interes Administratora danych. 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby skutecznie zapisać się do newslettera, dodać komentarz, złożyć zamówienie w sklepie, skontaktować się z autorem lub administratorem. 

Administrator zbiera dane jedynie w niezbędnym i koniecznym zakresie. Wszelkie zebrane dane wykorzystywane są jedynie w celach zgodnych z prawem.

Administrator stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa i dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji czynności na zlecenie Czytelnika lub Klienta sklepu, do momentu ustania interesu Administratora lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu przetwarzaniu o ile prawo do przechowywania danych nie wynika z innych tytułów. 

Z kim dzielimy się danymi

Sugerowany tekst: Jeśli zażądasz zresetowania hasła, twój adres IP zostanie dołączony do wysyłanej wiadomości.

Jak długo przechowujemy twoje dane

Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Ujawnianie danych osobowych podmiotom zewnętrznym

Dane osobowe mogą być ujawniane innym podmiotom współpracującym:
Powierzam przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom: przedsiębiorstwu hostingowemu przedsiębiorstwu zapewniającemu obsługę płatności – PayU S.A.
osobom zapewniającym obsługę rachunkową przedsiębiorstwom zapewniającym obsługę reklamową przedsiębiorstwom prowadzącym serwisy społecznościowe – Facebook, Instagram
PayU – w celu korzystania z procesora płatności, zapewniającego bezpieczeństwo transakcji. dostawcom usług kurierskich i pocztowych innym podmiotom o ile będzie to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych.
Każdy z tych podmiotów otrzymuje tylko niezbędne dane osobowe. Współpracujemy tylko z podmiotami, które działają zgodnie z dyspozycjami RODO.

Przekazywanie danych osobowych 

Dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego a także nie będą przetwarzanie w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania. 

Uprawnienia osoby, której dane dotyczą

Informujemy o przysługującym prawie żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych cofnięcia zgody (o ile przetwarzanie następuje na jej podstawie) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Osoba, której dane są przetwarzane posiada również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ilekroć jego podstawą jest prawnie uzasadniony interes. 

W razie naruszenia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), osoba, której prawa zostały naruszone ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem:
G Agency Sp. z o.o. , ul.. Kalinowa 7, 62-080 Tarnowo Podgórne,